Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF)

Kommunens råd i frågor som rör funktionsnedsättning (tidigare handikapprådet), är till för samråd och information mellan kommunen och företrädare för olika handikapporganisationer. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Följande nämnder är representerade:

 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunstyrelsen.

Varje mandatperiod utser man vilka organisationer som ska ingå i rådet. Det är reglementet som styr hur man utser dessa representanter.

Följande organisationer är representerade denna mandatperiod (2015-2019):

 • FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Neuroförbundet - Neurologiska sjukdomar
 • HRF - Hörselskadades riksförbund
 • Diabetesföreningen - Diabetes
 • Attention - Personer med neuropsykiatriska funktionshinder
 • RTP - Personskadeförbundet (förvärvade skador till följd av trafik, olycksfall eller polio)
 • PSO - Psoriasisförbundet
 • DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • SRF - Synskadades riksförbund (vakant)

Om du vill komma i kontakt med en representant från någon av organisationerna kan du kontakta Kristina Odelberg.

Du kan ta del av protokoll från sammanträden med kommunala rådet för funktionshindrade. Kontaktuppgifter till bland annat handikapporganisationer hittar du i kommunens föreningsregisterlänk till annan webbplats.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-05-02

Synpunkt Vetlanda