Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kvalitet och jämförelser

För att säkra och utveckla kvaliteten för personer med funktionsnedsättning pågår fortlöpande granskning av verksamheten. Det är viktigt för oss att personer med funktionsnedsättning upplever att det stöd och den service de får av oss är bra och av god kvalitet.

Vi deltar regelbundet i öppna jämförelser för att mäta verksamhetens kvalitet och se hur den förhåller sig till andra kommuner. Vi genomför även brukarundersökningar för att få reda på vad ni som får service och stöd av oss tycker om vår verksamhet. På så sätt kan vi upptäcka eventuella brister och rätta till dem.

Öppna jämförelser

Övriga undersökningar

Kontakt

Gabriella Mathur

Gabriella Mathur

Verksamhetsutvecklare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 04, 070-262 54 35
gabriella.mathur@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda