Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

För vem finns personligt ombud?

För dig som är:

 • 18 och äldre
 • har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
 • har omfattande svårigheter i det dagliga livet
 • har behov av samordning av stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

 • klarlägga ditt behov av stöd, vård och service
 • verka för att du ska erhålla dina lagliga rättigheter till stöd, vård och service
 • medverka i kontakter med myndigheter och sjukvård
 • verka för att stöd, vård och service samordnas

Det personliga ombudet

 • beslutar inte om insatser eller annan myndighetsutövning
 • tar inte över myndigheternas ansvar för samordning av stöd, vård och service
 • svarar inte för behandling eller annan vårdinsats som ges inom hälso- och sjukvården
 • ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent

De personliga ombuden arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter. Verksamheten samordnas regionalt i länet.

Kontakta oss

Vi vill helst att du själv kontaktar oss, men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig. Vi träffar dig där det passar dig bäst, i bostaden, hos en vän, eller på annan plats som känns bekväm för dig. Vi kan kan också träffas i våra lokaler.

Kontakt

Personliga ombud

Katarina Åhström
Telefon 076-140 23 48
personligtombud.hoglandet@rjl.se

Jan Brask
Telefon 076-140 16 29
personligtombud.hoglandet.rjl.se

Agneta Forssell
Telefon 076-126 76 81
personligtombud.hoglandet@rjl.se

Adress: Kaserngatan 9B, 575 35 Eksjö

Teamchef

Carolina Skärland Löfsved
Telefon 070-379 51 89
carolina.skarland.lofsved@rjl.se

Senast uppdaterad 2017-09-15

Synpunkt Vetlanda