Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Psykisk funktionsnedsättning

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Människor med psykiska funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service. Dina egna val och prioriteringar ska vara avgörande för stödets utformning.

Stödet ska omfatta livsområden där du behöver och vill ha stöd. Stödet kan ges från olika funktioner i samhället.

Enligt socialtjänstlagen, SoL, ska kommunen verka för att människor med psykiska funktionshinder får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen har ansvar för att informera om det stöd och service som personer med psykiska funktionshinder har rätt till.

Kontakt

Fatima Sigurd

Fatima Sigurd

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-976 85, 070-219 89 86
fatima.sigurd@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda