Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Hälso- och sjukvård

Om du blir akut sjuk ska du i första hand vända dig till din läkare eller vårdcentral för att få vård eller behandling.

​Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Det innebär att du kan få vård i hemmet om du av hälsoskäl inte kan ta dig till en vårdcentral.

För att få hemsjukvård krävs ett beslut från läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Personer som tycker att de är i behov av hemsjukvård kontaktar sin vårdcentral.

Demenssjuksköterskan ingår i hemsjukvårdens alla team.

Demenssjuksköterskans uppgift är att ge råd och stöd:

 • till personer med demenssjukdom och deras anhöriga
 • till våra verksamheter.

I uppdraget ingår också:

 • att samverka inom våra verksamheter och med andra vårdgivare
 • att hålla sig uppdaterad med nyheter och sprida kunskap inom demensområdet
 • att utveckla demensvården
 • att ge råd och stöd till närstående till personer med demenssjukdom

Vårdcentraler

I kommunen finns fyra vårdcentraler och du väljer själv vilken vårdcentral du vill tillhöra.

Höglandssjukhuset

Höglandssjukhuset har kliniker både i Nässjö och Eksjö.

I Nässjö finns mottagningsverksamhet inom bland annat kirurgi, medicin, ortoped, gynekologi, hud, öron- näs- och hals samt psykiatri. Här finns även en rehabiliteringsklinik med vårdavdelningar.

Övriga vårdavdelningar finns vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Länssjukhuset Ryhov

Ryhov är länssjukhus för Region Jönköpings län. Här finns 26 kliniker och enheter varav flera är specialistkliniker.

Patientsäkerhet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Praktiskt innebär detta bland annat att:

 • säkerställa att vårdtagare inom kommunens ansvarsområde får en god och säker vård
 • utarbeta och följa upp rutiner inom områden som läkemedelshantering, avvikelserapportering och delegering med mera
 • utöva verksamhetstillsyn
 • säkerställa dokumentation enligt patientdatalagen

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Patientnämnd

Patientnämndenlänk till annan webbplats är en oberoende instans som du kan vända dig till om du som patient, anhörig eller personal har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

När ett problem uppstår kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till din patientnämnd.

Patientnämnden ska bland annat:

 • hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
 • främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
 • hänvisa till rätt myndighet
 • rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter

Kontakta patientnämndens sekreterare om du behöver hjälp. Tillsammans bestämmer ni hur ditt ärende ska hanteras och om det ska tas upp av ledamöterna i nämnden. Alla i patientnämnden har tystnadsplikt.

Kontakt

Marianne Karlsson

Marianne Karlsson

Vård och Omsorgschef bi
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 45, 070-688 40 99
marianne.karlsson@vetlanda.se

Helen Karlsson

Helen Karlsson

Mas Sjuksköterska
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 44, 070-300 12 11
helen.karlsson@vetlanda.se

Michael Olsson

Michael Olsson

Sjuksköterska
Funktion Särskilda boende, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-577 16, 070-602 44 39
michael.olsson@vetlanda.se

Landsbro vårdcentral Bra Liv

Valåkravägen 1, Landsbro,
0383-73 25 00
landsbrovardcentral@lj.se

Avonova

Vitalagatan 9, Vetlanda
0383-40 00 00
0383-73 23 19
vetlanda@avonova.se

Vetlanda vårdcentral Bra Liv

Norrvägen 2, Vetlanda
0383-73 20 00
vetlandavardcentral@lj.se

Vårdcentralen Aroma

Storgatan 11 C, Vetlanda
010-243 27 00
vardcentralenaroma@lj.se

Höglandssjukhuset Nässjö

Skansgatan 9, Nässjö
0380-55 30 00
hoglandetssjukvardsomrade@lj.se

Höglandssjukhuset Eksjö

Lasarettsvägen, Eksjö
0381-350 00
hoglandetssjukvardsomrade@lj.se

Länssjukhuset Ryhov

Jönköping
036-32 10 00 
jonkopings.sjukvardsomrade@rjl.se

Senast uppdaterad 2017-08-10

Synpunkt Vetlanda