Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Hälso- och sjukvård

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till din läkare eller vård­central för att få hjälp. Vetlanda kommun kan hjälpa dig med hem­sjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälp­medel som underlättar din vardag. 

Hos Region Jönköpings län hittar du information om olika vård­­mottagningar och vilken mottagning som passar bäst beroende på vad du har för besvär eller behov. Där kan du också se vilka vård­centraler som finns i Vetlanda kommun.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning kan du ha rätt till hem­sjukvård. Hem­sjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet, både under en kortare eller längre period.

Hem­sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar distrikts­sköterskor, sjuk­sköterskor, under­sköterskor, arbets­terapeuter och sjuk­gymnaster.

Är du i behov av hem­sjukvård?

För att få hem­sjukvård krävs ett beslut från läkare, sjuk­sköterska, arbets­terapeut eller sjuk­gymnast. Om du tycker att du är i behov av hem­sjukvård kontaktar du din vård­central.

Hemsjukvården i Vetlanda jobbar i team. Din adress avgör vilket område/team du tillhör.

Avgifter för hem­sjukvård

Från och med den 1 januari 2017 betalar du avgift för insatser som utförs av hem­sjukvården. Oavsett antal besök av hem­sjukvården är avgiften max 300 kronor per månad. Läs mer om avgifter för hemsjukvård.

Rehabilitering

Om du har drabbats av en sjukdom eller olycka som begränsar dig i din vardag kan du få rehabilitering i hemmet. Rehabilitering är till för att du ska kunna återhämta dig och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Med hjälp av arbets­terapeuter och sjuk­gymnaster kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Rehabilitering kan till exempel bestå av gång- och förflyttnings­träning eller träning för att kunna klara av enklare vardagliga sysslor.

Behöver du rehabilitering?

Arbetsterapeuter och sjuk­gymnaster är en del av hemsjukvårdens olika team. Din adress avgör vilket distrikt/team du tillhör.