Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kvalitetsregister

Vi vill att du är med och förbättrar vården. Det gör du genom att godkänna att vi samlar in uppgifter till nationella kvalitetsregister. Uppgifterna används för att förbättra vård och behandlingar, främja hälsa och förebygga ohälsa.

Din medverkan i registret är helt frivillig och påverkar inte den vård du får. Personalen frågar dig innan några uppgifter registreras. Du kan när som helst begära att alla uppgifter som finns lagrade om dig raderas från registret.

Vi som arbetar inom vård och omsorg vill lära oss mer för att hela tiden förbättra vården. Kvalitetsregistren gör detta möjligt. Data i registren bearbetas och sammanställs på grupp­nivå. Detta betyder att det inte går att identifiera eller spåra enskilda individer i det sammanställda materialet. All sammanställning för forsknings­ändamål måste först godkännas av en etikprövningsnämnd.

Kontakt

Helen Karlsson

Helen Karlsson

Mas Sjuksköterska
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 44, 070-300 12 11
helen.karlsson@vetlanda.se

Ulrika Ribbholm

Ulrika Ribbholm

Funktionschef
VO Funktionschefer, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 27, 070-356 12 61
ulrika.ribbholm@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-21

Synpunkt Vetlanda