Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Palliativ vård

På Oasen på Bäckagården bedrivs palliativ vård. Syftet med palliativ vård och behandling i livets slutskede är inte att förlänga livet, utan att hjälpa personen att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att främja välbefinnande och ge god symtomlindring.

Till Oasen kommer man genom beslut från biståndshandläggare. Vårdtagaren betalar för sina måltidskostnader samt en hemtjänstavgift.

Teamarbetet är viktigt i den palliativa vården. I teamet runt vårdtagaren finns olika resurspersoner som; arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, dietist, kurator, diakon med flera.

Vår värdegrund

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati.

Kontakt

Ulrika Lorentzon

Ulrika Lorentzon

Områdeschef
Funktion Hälso och sjukvård, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-578 93, 070-342 77 26
Ulrika.Lorentzon@vetlanda.se

KONTAKTPOLITIKER

Rune Solid (FP)

Telefon 073- 849 14 28
rune.solid@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-12-17

Synpunkt Vetlanda