Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring gör det möjligt för olika vårdgivare, till exempel landsting eller kommun, att läsa varandras uppgifter om din vård. Den som vårdar dig kan se vilken vård du har fått tidigare. Exempelvis kan en sjuksköterska på äldreboendet se läkarens journal via Nationell patientöversikt (NPÖ) i datorn.

NPÖ används för att stärka din integritet, säkerhet och trygghet. Vårdens kvalitet blir bättre när vårdpersonalen har en helhetsbild av din vårdhistoria. Det ger vårdgivare möjlighet att planera och samordna din vård.

Vilka journaluppgifter handlar det om?

Det är uppgifter om vilken vård du fått tidigare, till exempel:

  • Var du har vårdats tidigare och varför
  • Vilken medicin du tar
  • Om du är överkänslig mot något
  • Vilka sjukdomar du har
  • Svar på dina prover

Vem kan se journaluppgifterna?

Det är bara behörig vårdpersonal som har en vårdrelation med dig, och behöver uppgiften för att kunna ge dig vård, som kan ta del av din journal. Personalen måste även ha ditt samtycke för att få läsa.

Vad innebär samtycke?

Vårdpersonalen måste fråga dig om de får läsa i din journal via NPÖ.

Men om jag är medvetslös och inte kan lämna samtycke?

I nödsituationer, om det är fara för ditt liv och hälsa, har behörig vårdpersonal möjlighet att läsa utan att fråga.

Hur skyddas mina uppgifter?

Sekretesslagen och Patientdatalagen reglerar hur vården ska hantera dina uppgifter. Informationen om dig i NPÖ skyddas så att ingen obehörig kommer åt den. All användning registreras och du har rätt att få veta vem som har läst din journal.

Hur gör jag om jag inte vill vara med i sammanhållen journalföring eller vill spärra information?

Ta kontakt med aktuell klinik eller avdelning inom sjukvården eller kontakta Landstingets kansli och fråga hur du kan spärra information. Om du spärrar information måste du sedan själv informera vårdpersonalen om sådant de behöver veta för att ge dig vård.

Kan jag ta bort en spärr?

Ja, vänd dig till den klinik eller avdelning där det finns spärrad information eller ta kontakt med Landstingets kansli.

Var kan jag få mer information?

Sök på ”sammanhållen journalföring” på Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177-Jönköpings länlänk till annan webbplats.

Du kan också be ansvarig sjuksköterska om mer information.

Kontakt

Helen Karlsson

Helen Karlsson

Mas Sjuksköterska
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 44, 070-300 12 11
helen.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda