Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Budget- och skuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med ekonomiska beräkningar.

Vad kan du få hjälp med?

Rådgivningen är till för att hjälpa och stödja dig så du kan hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem. Budget- och skuldrådgivaren arbetar tillsammans med dig för att vägleda och stötta dig till att få en bra lösning på de problem som uppstått.

Exempel på vad rådgivning kan innebära:

  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
  • Råd med fokus på dina skulder
  • Information och hjälp med ansökan om skuldsanering
  • Omprövning och överklagan gällande skuldsanering
  • Räkna fram realistiska betalningsförslag
  • Hjälpa till att kontakta dem som har fordringar på dig

Rådgivningen kan även vara en hjälp att skriva en hållbar budget över kostnader och inkomster. Den kan också handla om att förebygga ekonomiska problem för dig och ditt hushåll.

Kontakt

Virginia Lind

Socialsekreterare
Vuxensektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-966 22
virginia.lind@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda