Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Lev mer miljövänligt

Flygresor och konsumtion av kött har stor betydelse för hur mycket växthusgaser vi som privatpersoner ger upphov till. Hur konsumerar du? Här får du tips på hur du kan göra mer miljövänliga och klimatsmarta val.

Förändringar måste ske både bland konsumenterna och dagens teknik. Genom att konsumenter reflekterar och påverkar sitt eget beteende och omfattningen av sina aktiviteter kan resultera i minskad mängd utsläpp. Följande fem enskilda aktiviteter står tillsammans för ungefär hälften av de totala utsläppen av växthusgaser:

  • Hur mycket och vilken bil vi åker, 
  • Hur vi värmer våra bostäder, 
  • Hur mycket el som används i bostaden, 
  • Hur mycket och vilket kött vi äter, 
  • Hur långt och hur ofta vi flyger.

Klimateffektiva resor

​Utsläpp från resandet kan minska på olika sätt. Att avstå från resan är inte alltid möjligt, men i många fall finns alternativ till bilen som ger lägre miljöbelastning. Korta resor med bil (under 2 eller 5 km) kan oftast ersättas med cykel, gång eller med kollektiva resmedel. Här finns stor potential för minskade utsläpp. Bilar kan inom överskådlig framtid utvecklas till att bli relativt energieffektiva med låga utsläpp per kilometer. Kanske ska du tänka över biogas eller elbil redan idag.

Långväga flygresor ger en betydande klimatpåverkan. I dessa fall finns inga alternativa transportslag som ger lägre utsläpp. Ska utsläppen minska krävs val av mer närbelägna resmål eller ett mer sparsamt resande. Ligger framtiden kanske i att flyga mer sällan och kanske stanna borta längre när man väl åker?

Miljösmarta matval

Livsmedel tillhör en av de mest miljöbelastade produktgrupperna med stor energianvändning och utsläpp av koldioxid. Till detta kommer dessutom andra utsläpp av växthusgaser som metan från djurhållning och utsläpp av lustgas från produktionsgödsel. Eftersom utsläppen från livsmedelsproduktionen är svåra att förändra krävs det istället att vi ändrar våra matvanor i framtiden.

Att äta är ett av våra grundläggande behov och vi vill kunna äta näringsriktigt och balanserat för att få en bra hälsa. Valet av måltidsingredienser har stor betydelse för växthusgasutsläppen och det går att äta näringsriktigt med mindre klimatpåverkan. Följande är exempel på hur ditt livsmedelsval kan minska klimatbelastningen:

  • Minska dagens köttportioner eller byta ut en kötträtt från veckomenyn
  • Välja frukt, grönsaker och rotfrukter med utgångspunkt från säsong
  • Äta fisk från starka bestånd eller som är odlad på ett hållbart sätt
  • Använd energieffektiv förvaring och minska svinn
  • Effektiva transporter

Energisnål uppvärmning

Energianvändningen i hemmet påverkar klimatet. Genom att förändra beteende och vanor kan du bidra till låga utsläpp. Exempel kan vara att minska varmvattenanvändning, sänka inomhustemperaturen, reducera stand-by genom grenuttag på elektroniken, använda lågenergilampor och att släcka lyset efter dig. Du kan också välja att köpa så miljövänlig energi som möjligt genom att välja produktionsspecificerad energi. Använd energin effektivt. Sparad energi kan användas av någon annan och därmed minska den totala belastningen.

Kontakt

Anders Bernberg

Anders Bernberg

Miljöstrateg
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 90, 070-648 88 44
anders.bernberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda