Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Psykisk ohälsa i kombination med missbruk

För dig som både har psykisk ohälsa och ett missbruk eller beroende finns CM. I CM arbetar personal från Region Jönköpings läns psykiatriska öppenvårdsmottagning och från socialförvaltningens öppenvård för missbruk.

CM är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning, ett samtidigt pågående missbruk eller beroende samt många gånger även en eller flera somatiska sjukdomar. Du har troligtvis prövat flera andra behandlingsinsatser inom landstinget och kommunen utan större framgång.

Du kan själv söka till CM eller kan personal från Regionen, kommunala psykiatrin eller socialtjänsten föreslå eller hjälpa dig med en ansökan. CM är en insats som beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL), vilket innebär att du måste ha ett beslut om bistånd för att kunna delta i verksamheten.

När du har beviljats en insats via CM skrivs en individuell handlingsplan som du medverkar till att ta fram tillsammans med personalen i CM. Den psykiska funktionsnedsättningen och missbruket behandlas samtidigt och du får hjälp med att samordna andra insatser eller kontakter som du har. Hur ofta och var du träffar CM bestäms utifrån dina individuella behov. Målet med en insats via CM är att du ska kunna öka dina möjligheter att hantera missbruk och din psykiska funktionsnedsättning, få ökad livskvalitet och känna ökad delaktighet i samhället.

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
  • Torsdag klockan 8.00–17.45
  • Fredag klockan 8.00–14.45
  • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-09-07

Synpunkt Vetlanda