Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Tvångsvård

För de som är i behov av vård men inte samtycker kan tvångsåtgärder bli aktuella, vård enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Tvångsvård ska beslutas om någon, till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt. Likaså om personen till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Socialförvaltningen utreder men det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård. Eventuell tvångsvård inleds alltid på ett av SiS (Statens Institutionsstyrelse) anvisade LVM-institutioner. Bedöms det lämpligt kan vården efter en viss tid övergå till en placering på annat HVB-hem, familjehem, träningslägenhet eller egna hemmet. Vid eventuellt återfall får personen åka tillbaka till den sedan tidigare anvisade LVM-institutionen.

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
  • Torsdag klockan 8.00–17.45
  • Fredag klockan 8.00–14.45
  • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda