Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ny i Sverige

Du som är ny i Sverige ska så snabbt som möjligt få stöd att lära dig svenska, komma igång med att arbeta och klara av att försörja dig själv. 

Medborgarskapsceremoni hösten 2015.

Medborgarskapsceremoni hösten 2015.

Navet Vetlanda

Är du ny i Sverige ska du ta kontakt med Navet Vetlanda. Här kartläggs barnens kunskaper.

Här tas hela familjen emot på ett ställe så man som ny i landet inte ska behöva springa runt på olika ställen. Barnen och deras föräldrar introduceras i förskola och skola. Och självklart får du börja lära dig svenska språket.

Asyl och uppehållstillstånd?

Du som kommer till Sverige och söker asyl, vänder dig till Migrationsverketlänk till annan webbplats. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för ditt uppehälle.

Du som fått uppehållstillstånd i Sverige ska vända sig till Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för etablering i det svenska samhället. Migrationsverket ska se till att du som nyanländ får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga, när det gäller deras hälsa, boende, utbildning och fritid. 

Samhällsorientering

Samhällsorienteringenlänk till annan webbplats innebär att du får information om Vetlanda och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Svenska för invandrare - SFI

För att kunna klara sig i ett nytt land är språket viktigt och därför erbjuder Vetlanda sfi - svenska för invandrare.

Medborgarskapsceremoni

Du som blivit svensk medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in till en medborgarskapsceremoni. Ceremonin äger rum en gång om året.

Kontakt

Åselotte Andersson

Åselotte Andersson

Enhetschef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-964 49
aselotte.andersson@vetlanda.se

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Rektor
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-967 31, 076-770 11 45
anna.k@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-26

Synpunkt Vetlanda