Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ensamkommande barn och ungdomar

Ibland söker barn och ungdomar under 18 år asyl i Sverige utan att ha någon förälder eller annan vuxen med sig. De blir då vad vi kallar ensamkommande barn eller ungdomar. Kommunens uppdrag är att ge ungdomarna den bästa möjliga starten i Sverige.

Kommunen ansvarar för att ta emot barnen, ordna boende och annan omsorg. Ensamkommande barn omfattas av samma regler och omvårdnadssystem som gäller för samtliga barn och unga i Sverige.

Det finns många externa samarbetspartners som också är viktiga för att ge ungdomarna den bästa möjliga starten i Sverige: Vårdcentraler, Vetlanda folktandvård, frivilliga läxhjälpare, Röda Korset, fritidsgårdar, kontaktpersoner, företag och olika föreningar.

God man och vårdnadshavare

Så fort en asylsökande ungdom kommer till Vetlanda utses en god man av överförmyndaren. Den gode mannen är juridiskt ansvarig för ungdomen under asyltiden och ska företräda dennes intressen under asylutredningen och i kontakter med andra myndigheter. När en ungdom har fått permanent uppehållstillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare utses av socialtjänsten. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren företräder ungdomen fram till 18-årsdagen.

Tryggt boende

Trygghet och omsorg är ledord för i boendeverksamheten. Verksamheten vilar på ett pedagogiskt förhållningssätt där vi arbetar för att ungdomarna ska må bra, utvecklas och integreras i samhället. Boendet ska vara så bra och hemliknande som möjligt där vardagen består av skolgång, matlagning, städning, läxläsning och intressanta fritidsaktiviteter.

En boendekedja i tre steg har byggts upp för att ge barnen och ungdomarna ett så bra stöd som möjligt och för att på bästa sätt förbereda dem för ett självständigt liv i Sverige. När ett barn kommer till Vetlanda placeras det på något av våra HVB-boenden. Nästa steg är ett träningsboende där ungdomarna prova på ett mer självständigt boende men med personal i närheten. Det sista steget i Vetlandas boendekedja är utslusslägenheter med ett fortsatt stöd inom ramen för det vi kallar Plusset. Plusset är en öppen verksamhet i Gröna Huset (Arbetsmarknadsenheten) dit ungdomarna kan komma på vardagseftermiddagarna för att få hjälp i skolarbetet, samhällsinformation, samtal och vägledning. Ett visst stöd ges också i bostaden.

Skolgång för ensamkommande

Barn under 18 år har rätt att gå i skola under asyltiden. Så fort det är möjligt börjar ungdomarna sina studier, antingen på någon av grundskolorna eller på Njudungsgymnasiet.

Kontakt

Johanna Maxson

Johanna Maxson

Sektionschef
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-964 64
johanna.maxson@vetlanda.se

Stina Andersson

Enhetschef
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 59, 072-536 27 54
Stina.Andersson2@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda