Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kommunens integrationsarbete

Kommunen har många olika insatser för att integrera personer i samhället. Här följer ett urval av de projekt och det arbete som pågår.

Skolspåret

Syftet är att fånga upp akademiker som kan jobba som pedagoger i skolan. Skolspåret är ett samarbetsprojekt mellan Vetlanda kommun och Arbetsförmedlingen, som startade hösten 2016. Utbildningen sker på Vetlanda Lärcentrum.

Kontaktperson Vetlanda Lärcentrum: Anna Lembell, 0383-966 73

Undervisning i svenska

SFI, svenska för invandrare ger grundläggande kunskaper i det svenska språket för dem som inte har svenska som modersmål. Vetlanda Lärcentrum undervisar i SFI.

SFI-samordnare: Liselotte Andersson, 0383‑966 77

Språkombud

Bli språkansvarig på din arbetsplats! Genom att förenkla språket och hitta alternativa uttryck och ord gör du det enklare för dina arbetskamrater från andra länder att känna samhörighet på arbetsplatsen. Vetlanda Lärcentrum utbildar språkombud.

Utbildningsansvarig språkombud: Karin Ingeson, 0383‑976 04

Låna en svensk

På Vetlanda bibliotek kan du låna en svensk, men även anmäla dig för att bli utlånad. Syftet är att öva på språket, lära känna nya människor och kanske lära känna Vetlanda lite bättre.

Bibliotekschef: Anette Lundgren, 0383-974 73

Föreningskonsulent mot integration

Vetlanda kommun har anställt en föreningskonsulent för att jobba med integrationsfrågor. En viktig del i hans arbete är att hitta mötesplatser, där människor från olika kulturer kan träffas.

Föreningskonsulent: Kadocja ”Kadi” Györgypal, 0383-967 45

Navet - en väg in

Navet är för många första mötet med svenska samhället och den svenska skolan. Här finns förskoleverksamhet, skola och samhällsinformation för vuxna.

Rektor: Anna Karlsson, 0383-967 31

HVB-hem

HVB betyder Hem för Vård eller Boende. Här bor ungdomar under 18 år, som kommit till Sverige utan någon anhörig. Kommunens uppdrag är att ge ungdomarna bästa starten i sitt nya land.

Sektionschef HVB-hem: Johanna Maxson, 0383-964 64

Kontakt

Åselotte Andersson

Åselotte Andersson

Enhetschef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-964 49
aselotte.andersson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda