Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Stöd ut i arbetslivet

För dig som har ekonomiskt bistånd och behöver extra stöd, utöver det som arbetsförmedlingen kan erbjuda, finns kommunens arbetsmarknadsenhet.

När du kommer till oss får träffa en coach där vi tillsammans försöker hitta individuella lösningar anpassade utifrån dina förutsättningar.

Vårt mål är att du ska få en egen försörjning så fort som möjligt.

Vi erbjuder bland annat:

  • Praktik
  • Studie-, yrkes- och arbetsvägledning
  • Jobbsökaraktivitet inklusive coachning
  • Stöd med att skriva CV
  • Gruppverksamhet

Samverkan sker i arbetsmarknadsfrågor med alla kommunala förvaltningar, men även med myndigheter, näringsliv och föreningar.

Du hittar oss i Gröna huset på Missionsgatan.

Kontakt

Pernilla Friberg

Pernilla Friberg

Enhetschef
Vuxensektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-964 47
pernilla.friberg@vetlanda.se

Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0383-964 46

Besöksadress:
Missionsgatan 4
574 33  Vetlanda

Öppettider:

  • Måndag–torsdag klockan 8–17
  • Fredag klockan 8–15

Senast uppdaterad 2016-07-14

Synpunkt Vetlanda