Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Fältare

I Vetlanda finns två fältare med stor kunskap om ungdomars situation. Fältarna arbetar både förebyggande och med insatser till enskilda ungdomar. Känner du som förälder oro för din tonåring? Är du som tonåring bekymrad över en kompis? Vänd dig gärna till fältarna för stöd och hjälp.

Fältarna arbetar uppsökande och i samarbete med skola, polis och fritidsverksamhet i kommunen. Det sker vid olika evenemang där det finns många ungdomar men även vid föräldramöten och drogförebyggande aktiviteter i skolan.

Fältarna kan ge råd och stöd till ungdomar och deras föräldrar rörande exempelvis droger, alkohol, våld, mobbing och relationer. Fältarna arbetar även med stöd till enskilda ungdomar och ibland även med grupper av ungdomar.

Kontakt

Kenneth Lönnroth

Kenneth Lönnroth

Fältsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 070-342 77 27
kenneth.lonnroth@vetlanda.se

Marie Wannerö

Marie Wannerö

Fältsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-966 38, 070-218 48 74
marie.wannero@vetlanda.se

Besöksadress:
Blå huset Fältarna
Bangårdsgatan 22
574 31 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda