Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Medling vid brott

Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den eller de som utsatts för brottet. Syftet är att berörda personer ska ges möjlighet att bearbeta sin upplevelse av brottet och dess konsekvenser.

Medling kan erbjudas alla som begått ett brott men är främst tänkt för personer mellan 12 och 21 år samt för berörda brottsoffer. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare. Medlaren har tystnadsplikt. Tiden för medling vid brott kan variera utifrån parternas önskemål och brottets art.

För den som utsatts för brott kan medling innebära att man får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt någon för brott. Medlingen kan eventuellt minska rädslan för personen som begått brottet. För den som begått ett brott kan medlingen ge en chans att förklara sig, visa att man tar ansvar för det man gjort och att man vill försöka minska de negativa följderna av brottet.

Gemensam medling på Höglandet

Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås erbjuder gemensamt medling vid brott. 

Kontakt

Jill Ekdahl, medlare

Telefon: 072-7341707
jill.ekdahl@eksjo.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda