Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Stöd till familj och barn

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, ungdomarna eller någon annan i vår närhet.

I Vetlanda vill vi att det ska vara enkelt att be om hjälp. Vår ambition är att möta dig på ett respektfullt sätt och lyssna på din situation. Det kan gälla till exempel konflikter och våld i familjen, tonårsproblem, bekymmer med småbarn eller oförmåga att kommunicera med varandra i ett parförhållande. I allt stöd till familjer, barn och ungdomar i Vetlanda utgår vi från barnets behov i centrumPDF.

Olika former av stöd

  • Kommunens familjebehandlare och familjepedagoger erbjuder stöd utan biståndsbeslut så kallad råd och service. Stödet ges i form av enskilda samtal och gruppverksamhet.
  • Du som förälder eller ungdom kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. Om du får avslag kan du överklaga beslutet.

Ibland måste vi ingripa

Om ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa har kommunen ett särskilt ansvar för att utreda behovet och erbjuda stöd. Om du tror att ett barn far illa eller att en ungdom har missbruksproblem (även spelmissbruk) har du som privatperson möjlighet att anmäla det till socialförvaltningen.

Kontakt

Sara Hägg

Socialsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 94, 070-261 38 97
Sara.Hagg@vetlanda.se

Anna Wiktorin

Socialsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-966 81
anna.wiktorin@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag—onsdag 8.00—15.45
  • Torsdag 8.00—17.45
  • Fredag 8.00—14.45
  • Lunchstängt: 11.45—13.00

Senast uppdaterad 2017-07-19

Synpunkt Vetlanda