Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Vi behöver familjer och enskilda vuxna som vill stödja barn, ungdomar och vuxna med sociala behov eller funktionshinder. Om du är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är du välkommen att kontakta oss. 

Mia och Thomas Ljung Merila

Att vara familjehem är att skapa trygghet och rutiner, säger Mia och Thomas Ljung Merila som varit familjehem i många år.

Att vara familjehem

Som familjehem tar man emot barn, ungdomar eller vuxna i sitt hem på uppdrag av kommunen för att tillgodose den enskildes behov av omsorg och stöd. Det kan vara kortare perioder eller pågå under en längre tid, ibland under hela barnets uppväxt.

Att vara familjehem är glädjande och berikande, men kan också vara krävande. Familjehemmet måste vara stabilt och tryggt och kunna ge mycket värme och förståelse. Som familjehem samarbetar man mycket med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten. Alla blivande familjehem besöks av socialsekreterare och utreds noggrant. Det sker alltid utdrag från social- och polisregister. 

Att vara kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn, syskonpar eller en ungdom i sitt hem, oftast över en helg, fredag till söndag. Att barn behöver kontaktfamilj kan bero på att barnet behöver stimulans i en annan miljö, behöver träffa andra vuxna eller att barnets föräldrar behöver avlastning. Oftast kommer barnet till sin kontaktfamilj varannan eller var tredje helg. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov. Kontaktfamiljen utreds och utdrag görs från social- och polisregister.

Att vara kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att vara en trygg vuxen och en förebild för ett barn, en ungdom eller vuxen person. En kontaktperson ska vara över 18 år. Kontaktpersonen och barnet, ungdomen eller den vuxne kan träffas för att gå på bio, äta pizza, bowla, simma, rida, fika eller bara träffas för att umgås och prata. Oftast träffas den enskilde och kontaktpersonen ett par timmar varje eller varannan vecka. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov. Kontaktpersonen utreds och utdrag görs från social- och polisregister.

Ekonomisk ersättning och utbildning

Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem har stöd av ansvarig socialsekreterare i sina uppdrag. Utbildnings- och temadagar brukar erbjudas vilket också ger möjlighet till att träffa andra och dela erfarenheter. Barn är olika och har olika behov, därför behöver vi olika familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner med olika intressen och i olika åldrar, både i staden och på landet. 

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får ersättning i form av arvode som ersättning för arbetet i uppdraget och omkostnadsersättning som ska täcka utgifterna för barnet. Vetlanda kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer vad gäller ersättning.

Vill du göra en insats?

Gör din intresseanmälan idag.

PERSON 1PERSON 2UPPGIFTER OM HEMMETHur bor du/ni? *
Multiple selection

Har du/ni haft uppdrag från Vetlanda kommun eller annan kommun/organisation tidigare? *Jag/vi är intresserade av följande uppdrag (ange ett eller flera alternativ): *
Multiple selectionAnge inom vilket område: *
Multiple selection
Uppgifterna i detta formuläret skickas till ansvariga personer i Vetlanda kommun. Du blir kontaktad av handläggare utifrån dina svar.

Kontakt

Annemo Lyrén

Enhetschef
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 37
annemo.lyren@vetlanda.se

Anna Lindberg

Anna Lindberg

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-967 42, 072-141 14 93
anna.lindberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda