Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Familjehemsutbildning PRIDE

Med PRIDE-utbildningen vill vi ge barn som familjehemplaceras en trygg uppväxt, stärka deras familj och skapa goda förutsättningar för familjehemmet att klara sitt uppdrag.

Camilla Persson-Kareliusson och David Törnberg är ett av paren som genomgått PRIDE-utbildningen.

Vad är PRIDE?

PRIDE är ursprungligen utarbetat i USA och är ett komplett program för utredning, förberedelse och fortbildning i familjehem.

Vad betyder PRIDE?

Ordet PRIDE betyder stolthet. I Sverige har vi valt att ha kvar namnet på programmet.

Bokstäverna i PRIDE står för:

P = Parents/förälder
R = Resources for/resurser för
I = Information
D = Development and/utveckling
E = Education/utbildning

PRIDE-utbildningen

Pride är en grundutbildning och utredning av familjer som är intresserade av att bli familjehem. Under nio sammankomster á tre timmar träffas sex till tio familjer under ledning av familjehemssekreterare och en erfaren familjehemsförälder.

Under utbildningens gång gör ledarna hembesök i varje familj.

Deltagarna får skriva sina egna livsböcker. I livsboken får de tillfälle att begrunda hur deras egna liv har varit och hur det ser ut idag. De får också fundera kring sina egna motiv att vilja bli familjehem och de förväntas bedöma den egna viljan och förmågan att, utifrån de fem kompetenserna, kunna bli familjehem.

Efter avslutad utbildning görs en ömsesidig bedömning, då familjerna går igenom familjens förutsättningar att motsvara familjehemsvårdens kompetensvillkor. Familjens förutsättningar sammanfattas i en skriftlig utredning där beslutet också redovisas.

Utbildningens innehåll

 • Introduktion till PRIDE/Att samarbeta i team.
 • Att möte barns behov av närhet och anknytning.
 • Att hantera förluster.
 • Att stödja relationer inom familjer.
 • Att ge god omsorg.
 • Att ge barn möjlighet att knyta livslånga band.
 • Att leva i förändring.
 • Att fatta ett välgrundat beslut.
 • Att ta farväl och gå vidare. 

Du lär dig

 • Att vårda och fostra barn.
 • Att möta barns utvecklingsbehov och hantera störningar i utvecklingen.
 • Att stödja relationer mellan barn och deras familj.
 • Att ge barn tillgång till trygga, utvecklande relationer avsedda att bestå livet ut.
 • Att arbeta som medlem i ett professionellt team.

Anmäl dig

Utbildningar startar löpande. Är du intresserad kontaktar du Annemo Lyrén.

Kontakt

Annemo Lyrén

Enhetschef
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 37
annemo.lyren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-19

Synpunkt Vetlanda