Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Familjerätt - om adoption, faderskap och vårdnadsfrågor

Kommunerna på Höglandet erbjuder gemensam rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor. Höglandets familjerättsbyrå kan hjälpa dig med frågor som berör adoption, faderskap och vårdnaden om ett barn.

Adoption

Att adoptera ett barn innebär att ett barn får samma juridiska ställning som ett biologiskt barn. Personer som bor i Vetlanda kommun ansöker om att få adoptera hos Höglandets familjerätt. Familjerätten gör en adoptionsutredning som ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande för adoption.

Adoptioner finns till för barn som behöver nya föräldrar. Socialtjänsten, via socialnämnden, företräder barnets intressen i adoptionsprocessen. Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden, som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda. I nationella adoptionsärenden utreder socialtjänsten lämplighet på begäran av domstol som tar in utredningen som ett underlag till sitt beslut.

Medgivande från socialnämnden

För att få ta emot ett barn för adoption måste du ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. En familjerättssekreterare utreder dina och din eventuella medsökandes personliga förhållanden och socialnämnden fattar beslut om medgivandet.

Obligatorisk föräldrautbildning

Den som vill adoptera ett barn från utlandet ska ha gått en särskild föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta ansvarar socialförvaltningen för att fastställa faderskapet. I Vetlanda ordnas det enkelt genom ett besök hos socialförvaltningen i stadshuset. För att fastställa ett faderskap krävs ett intyg som är underskrivet av båda föräldrarna. I samband med besöket kan ni som föräldrar även anmäla om ni önskar ha gemensam vårdnad om barnet.

Innan barnet är fött

Det går att fastställa faderskapet redan under graviditeten. Ni som blivande föräldrar tar då på eget initiativ kontakt med socialförvaltningen.

När barnet är fött

Efter att barnet är fött kommer ett brev där du som förälder uppmanas ta kontakt med socialförvaltningen för tidsbokning.

Om det är oklart vem som är far till barnet

Om man inte vet vem som är far till ett barn måste en mer omfattande faderskapsutredning göras. Den utredningen görs av Höglandets familjerätt.

Vårdnadsfrågor

Föräldrar som önskar vägledning i frågor som rör vårdnad, boende och/eller umgänge kan vända sig till Höglandets familjerätt i Eksjö. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samtal (samarbetssamtal) som syftar till att föräldrarna ska komma överens kring barnen efter en separation.

Familjerätten kan godkänna avtal mellan föräldrarna angående boende och umgänge om innehållet i avtalet är förenligt med barnets bästa. Ett godkänt avtal har samma juridiska verkan som ett domstolsbeslut. Familjerätten har också som uppgift att utreda vårdnads-, boende- och umgängesfrågor på uppdrag av domstol.

Kontakt

Anette Elofsson

Anette Elofsson

Administratör
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-976 59,reception97205
anette.elovsson@vetlanda.se

Höglandets familjerätt​

Höglandets Familjerätt
575 80 Eksjö

Besöksadress:
Prästängsvägen 4
575 31 Eksjö

Telefon: 0380-51 75 50
Fax: 0381-367 57

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda