Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare

Är du intresserad av att bli god man till ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta oss. 

God man till ensamkommande barn

Alla barn under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare ska omgående tilldelas en god man. Överförmyndaren förordnar en god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn.

En god man har samma rättsliga behörighet som en förälder men har inte den faktiska vårdnaden eller försörjningsplikten för barnet. Den gode mannens uppdrag är att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter, kort sagt verka för barnets bästa.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När barnet fått uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts upphör godmanskapet. God man kan välja om han/hon vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. I annat fall utses en annan person.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rättsliga behörighet som en förälder men har inte den faktiska vårdnaden eller försörjningsplikten för barnet.

Den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppdrag är att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter, kort sagt att verka för barnets bästa.

Arvode

För god man och särskilt förordnad vårdnadshavare är arvodet 200 kronor per timme. Arvodet är skattepliktigt.

Vill du göra en insats?

Gör din intresseanmälan idag.


Jag är intresserad av följande uppdrag (ange ett eller flera alternativ): *
Multiple selection


Ange inom vilket område: *
Multiple selection
Kontakt

Camilla Tjernberg

Camilla Tjernberg

Områdeschef
Funktionshinderomsorgen, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-976 58, 072-231 20 09
camilla.tjernberg@vetlanda.se

Annemo Lyrén

Enhetschef
Familjesektionen, Socialförvaltningen
Telefon: 0383-971 37
annemo.lyren@vetlanda.se

Elisabeth Forsén

Handläggare Överförmyndarverksamheten
Telefon: 0383-971 08
elisabeth.forsen@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda