Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Om ett barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en orosanmälan till socialförvaltningen. Yrkesgrupper som möter barn och ungdomar har anmälningsskyldighet.

Du som privatperson kan och bör göra en anmälan till socialförvaltningen om du känner till missförhållanden som gäller barn. Har du fått uppgifter om att ett barn utsatts för barnmisshandel, sexuella övergrepp, kriminalitet, missbruk eller bristande omsorg av föräldrarna bör du anmäla det.

Är du osäker om du ska göra en anmälan går det bra att ringa till socialförvaltningens mottagningsgrupp. Utan att nämna namn kan du då diskutera med en socialsekreterare vad som är orsaken till din oro. Du får då råd om du ska anmäla eller inte. 

Så här anmäler du

Du gör din anmälan till socialförvaltningens mottagningsgrupp. En anmälan kan göras både skriftligt och muntligt. Använd gärna blanketten nedan. Beskriv din oro. Ta med alla iakttagelser som bidragit till att du känner denna oro. Beskriv konkreta händelser, situationer eller miljöer och gärna tidpunkt.

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du socialjouren via SOS-Alarm. Du kan också kontakta Polisen.

Du kan vara anonym

Det vanligaste är att den som lämnar anmälan uppger sitt namn, men det går även att vara anonym under förutsättning att man inte uppger sitt namn eller att socialförvaltningen på annat sätt får kännedom om anmälarens identitet.

Vad händer sedan?

Ibland vill den som gör en anmälan veta vad socialförvaltningen gjort. På grund av sekretessen kan sådan information inte lämnas ut utan medgivande från den/de personer anmälan rör.

När en anmälan inkommit till socialförvaltningen görs alltid en förhandsbedömning för att bedöma om en utredning måste inledas. Om det framkommer att barnet och/eller dess vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning.

Om en utredning inleds

Vetlanda kommun utreder enligt Socialstyrelsens handläggnings- och dokumentationssystem Barns Behov I Centrum, BBIC. Syftet är att utreda barnets och föräldrarnas behov av stöd och hjälp.

Skyldighet att anmäla för yrkesverksamma

Anställda som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa eller riskerar att fara illa.

Kontakt

Sara Hägg

Socialsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 94, 070-261 38 97
Sara.Hagg@vetlanda.se

Anna Wiktorin

Socialsekreterare
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-966 81
anna.wiktorin@vetlanda.se

Öppettider:

  • Måndag—onsdag 8.00—15.45
  • Torsdag 8.00—17.45
  • Fredag 8.00—14.45
  • Lunchstängt: 11.45—13.00

SOS Alarm

Telefon: 112

Polis

Telefon akuta ärenden: 112
Telefon övriga ärenden: 114 14

Senast uppdaterad 2017-07-19

Synpunkt Vetlanda