Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Samtal, grupper och nätverk

Du som förälder kan få visst förebyggande stöd utan ansökan och beslut enligt socialtjänstlagen. Stödet ges av kommunens familjebehandlare och familjepedagoger inom familjesektionens öppenvård.

Förebyggande samtal

Förebyggande samtal är en kortare serie (tre till fem samtal) med stödjande, informerande och rådgivande samtal utifrån en konkret jobbig händelse eller en situation eller ett problem i föräldraskapet och/eller med barnen.

COPE - Föräldraprogram i grupp

COPE är en utbildning i grupp för föräldrar. Syftet är att stärka föräldrar i deras föräldraskap genom att ge dem konkreta verktyg att stödja sitt barns utveckling och att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer. Målet är att förbättra samspelet med barnet och minska konflikterna i familjen.

  • COPE, barn 3–12 år
  • COPE, ungdomar 13–18 år

Barngrupp 7-12 år

Vetlanda erbjuder en gruppverksamhet för barn i utsatta livssituationer i ålder 7-12 år. I gruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn som befinner sig i liknande situationer. Man träffas tio gånger.

Torsdagsgruppen

Torsdagsgruppen är träffar för föräldrar med litet nätverk. Träffarna sker i samverkan med öppna förskolan på Familjecentralen. Vill du  vara med? Kontakta personal på Familjecentralen.

Kontakt

Susanne Ekdahl

Susanne Ekdahl

Enhetschef
Familjesektion, Socialförvaltning
Telefon: 0383-966 32, 070-221 59 02
susanne.ekdahl@vetlanda.se

Familjesektionens öppenvård

Vita Huset
Storgatan 27 (inne på gården)
574 31  Vetlanda
Telefon: 0383-135 36

Senast uppdaterad 2017-07-19

Synpunkt Vetlanda