Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Våld i nära relationer

Vi erbjuder stöd till dig som har utsatts för våld, bevittnat våld eller är den som utsatt någon för våld i en nära relation.

Att vara utsatt för våld, fysiskt och/eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Det gäller både kvinnor och män. Personer som är utsatta, eller utsätter andra för våld behöver särskilt stöd och hjälp. Du har rätt att få den av socialförvaltningen.

Hjälp för den som har blivit utsatt för våld i en nära relation

 • Stöd och hjälp samma dag du kontaktar oss. Sker kontakt via socialjour på kvällstid eller helg tar socialtjänsrtens kontakt med dig följande vardag.
 • Träffa en handläggare.
 • Tillfälligt skyddat boende.
 • Kontaktperson som kan ge stödjande samtal.
 • Ekonomisk hjälp.
 • Kontakt med andra aktörer till exempel polis, sjukvård, skattemyndigheten.
 • Rådgivning om rättsliga processer.

Hjälp för unga som har bevittnat våld i en nära relation

Barn som utsätts för våld erbjuds individuella samtal enligt "Trappanmodellen". Trappan är en individuell samtalsmodell utarbetad av Rädda Barnen. Trappan riktar sig till barn från tre år till cirka 14 år. Syftet är att ge barnen tillfälle att strukturera och bearbeta våldshändelser i hemmet för att de ska kunna läka och inte få framtida men. Vetlanda kommun har personal som har utbildning i Trappan.

Hjälp för den som har utsatt någon för våld i en nära relation

För dig som är motiverad till att ta itu med ditt beteende finns det möjlighet till en samtalskontakt. Samtalen utgår från metodiken Alternativ Till Våld, ATV, där det övergripande målet är att våldet ska upphöra. Vetlanda kommun erbjuder rådgivningssamtal till den som brukar våld i nära relationer. Sådana samtal kan ha flera syften:

 • Att stötta genom att lyssna på personens egen berättelse.
 • Att hjälpa honom/henne att inse sitt ansvar för våldet.
 • Att hjälpa honom/henne känna igen varningssignaler hos sig själv, för att i god tid kunna reagera annorlunda.

Hur länge samtalsrådgivningen pågår är helt individuellt, allt från enstaka samtal till flera månader. Träffar sker vanligtvis cirka en timma i veckan. Samtalen är frivilliga och ingen dokumentation görs.

Kontakt

Socialförvaltningen

Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1 A
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Öppettider:

 • Måndag – onsdag klockan 8.00–15.45
 • Torsdag klockan 8.00–17.45
 • Fredag klockan 8.00–14.45
 • Lunchstängt klockan 11.45–13.00

Telefontid och tidsbeställning:
Helgfri måndag–fredag klockan 9.00–10.00

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda