Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Tillgänglig­hets­redo­görelse för vetlanda.se

Här beskriver vi hur tillgänglig vetlanda.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller tjänsten helt kraven.

Kända brister

Vi är medvetna om följande brister:

  • Redudanta länkar i menyn
  • Kontrast brister
  • Accesskey på sökrutan

Bedömningen gjordes den 2 september 2019 med verktyget WAVE.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Det är Vetlanda kommun som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss via mail till webmaster@vetlanda.se eller ringa på telefon 0383‑971 07.

Vår ambition är att åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna redogörelse uppdaterades den 2 september 2019.