Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Gator och torg

I Vetlanda ska du sommar som vinter kunna gå, cykla och köra på gator och vägar som är jämna och hela. Gatumiljön ska vara ren och trivsam med tydlig och motiverad skyltning.

Kommunens ansvar

Vetlanda kommun ansvarar för gatorna i de centrala delarna av staden och i villaområden. Genomfartsgator och de större vägarna till och från Vetlanda ansvarar i regel Trafikverket för. Det finns också enskilda vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar.

Arbeten när det är barmark

Vi lagar skador och hål i vägbeläggningen. Vi sopar centrala gator minst en gång per vecka och övriga gator och vägar två gånger per år.

När våren kommer sopar vi bort vinterns grus. Vi brukar börja i centrala Vetlanda och sedan fara ut till kringorterna. Allt som allt brukar arbetet ta ungefär fem veckor. När och var vi sopar informerar vi om på webben eller i sociala medier.

Vinterväghållning

Vinterväghållning är prioriterad för gång- och cykeltrafikanter. Vi röjer snö när det har kommit mer än fyra centimeter på gång- och cykelbanor och på gator efter sju centimeter.

Bekämpning av halka görs i samband med snöröjning. Vid akuta behov görs den snabbare. Särskilt busshållplatser, huvudgator och cykelvägar ska vara säkra att gå och färdas på.

Trafikskyltar

Om du ser en trafikskylt som är felaktig eller skadad eller tycker att det saknas skyltning någonstans är du välkommen att höra av dig till oss på tekniska kontoret. Vi försöker att åtgärda detta inom tre veckor.

Felanmälan

Om du ser något som är fel på våra gator och torg vill vi gärna att du hör av dig till tekniska kontoret, 0383-973 30. Vid akuta situationer efter arbetstid ringer du 106 18. Då kommer du till SOS-centralen, som meddelar vår jourpersonal.

Kontakt

Pär-Olof Högstedt

Pär-Olof Högstedt

Gatu/parkchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 75, 070-609 73 75
par-olof.hogstedt@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda