Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Odlingslotter

Att hyra en odlingslott är ett enkelt sätt att njuta av både trädgårdsarbete och egna grödor.

Odlingslotter finns på följande platser:

  • Stensåkra kvarn
  • Mela kvarn
  • Kvarndammen

Fordonstrafik 

All fordonstrafik i områdena är förbjuden. 

Gångar 

Gångarna mellan odlingslotterna ska vara rena från odling och användbara för gångtrafik. Brukaren sköter hela utrymmet mellan stolpmarkeringarna. 

Gödsling och ogräsbekämpning 

Var försiktig med användning av konstgödsel och bekämpningsmedel – tänk på miljön! Området ska hållas i vårdat skick! 

Nummerskyltar och markeringar 

Tillsyn och skötsel av markeringar och nummerskyltar är brukarens ansvar. 

Parkering 

Stensåkra: p-område vid Hemvärnsgården 

Mela kvarn: grusytan i närheten av infarten. 

Kvarndammen: Kvarndammens stora parkeringsplats. 

Priser

En odlingslott omfattar ungefär 100 kvadratmeter och kostar 300 kronor per år. Lotterna vid Kvarndammen är mindre och kostar därför 200 kronor. För del av odlingslott är priset 150 kronor per år.

Uppsägning 

Vill du säga upp din odlingslott gör du det till tekniska kontoret, telefon 0383-973 30.

Uppsägningen vill vi ha senast 1 oktober. 

Virke 

Upplag av virke ska ha vårdat utseende och endast mindre upplag kan accepteras. 

Växthus 

Det är inte tillåtet att uppföra växthus eller bänkar högre än en meter. 

Kontakt

Emma Lindström

Administratör
TK Adm personal gata/parkavdel, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 30
emma.lindstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda