Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Apoteksparken

Parken är Vetlandas enda riktiga "finpark" och fungerar som en liten prunkande oas inne i stadens centrum.

I parken ligger det gamla Apotekshuset som idag används av Konstföreningen. Här ligger även Vetlanda museum som tidigare var stadens tingshus samt en byggnad som fungerar som hantverksgård. I parken finns många gamla träd och flera stora blomsterplanteringar. I områdets nordöstra hörn ligger en nyanlagd lekplats.

Parken har en lång historia och användes för längs sen som exercisfält, men 1852 byggdes ett apotekshus på tomten, därav namnet. Trädgårdsmästaren P. E. Petersson fick i uppdrag av apotekaren C. J Braag att planera och anlägga parken. Marken var sank och kallades "enebuskfällan" och det krävdes mängder av jord innan marken kunde planteras. Men efter mycket hårt arbete stod parken slutligen färdig år 1862. Parken bestod av grusade gångar, ståtliga träd, prydnadsbuskar, bersåer och lusthus. På 1920-talet förvärvade Vetlanda kommun parkområdet och trädgården blev då en offentlig park.

En minnessten från 1933 över Vetlanda skvadron och Östra härads kompani står placerad i sydvästra delen av parken. I parken står också en runsten som flyttats dit 1897 ifrån Oxbacken. 1951 ritade Gösta Reuterswärd förslaget till den dammanläggning som fortfarande pryder parken. Under 60-talet tillkom en rabatt mitt framför Apotekshuset med formen av Vetlandas stadsvapen. Denna rabatt togs bort år 2007 då framsidan fick ett nytt utseende.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda