Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Emån västra

Emån utgör ett mycket tilldragande och vackert inslag i detta område som domineras av lövträdsvegetation.

Norr om Bäckseda kyrka ligger en fin liten badplats som kallas Kyrkviken. Här kan man slå sig ner för att sola, bada och ha picknick. Längre bort slingrar sig en liten grusstig längs vattnet fram till cykelbron över ån.

Många har båtar längs ån och här råder livlig aktivitet under sommarhalvåret. Området kring Emån har även ett stort ekologiskt värde, med sin speciella vattenmiljö.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda