Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Forngården

Denna park ligger längs bäckstråket inne i Vetlandas centrum. Vegetationen består främst av äldre tall och björk med pelarsalskaraktär.

Inne i Forngården är rumsligheten fin med omgivande högre vegetation och ett öppet mittparti. Forngården omgärdas av en fin gärdesgård. I södra delen av området ligger Fågeldammen dit många går för att mata änderna.

I sydvästra hörnet ligger en öppen gräsyta som kallas skolidrottsplatsen. Forngården används mycket vid olika arrangemang och fungerar som en slags mötesplats. Ett café och en minigolfbana finns som är öppna sommartid och en scen finns där det ibland är uppträdanden. Hembygdsföreningen Njudung har sin verksamhet kopplad till parken och har ett museum som är öppet på helgerna under sommaren. Midsommar firas av tradition i parken.

Första festligheterna hölls på platsen redan 1911, men det var inte förrän 1936 som hembygdsföreningen fick platsen upplåten av Vetlanda stad. Samma år flyttades några äldre byggnader från Tjustkulle till Forngården och idag har stadens hembygdsförening många fina gamla byggnader här. Här finns bland annat ett nyuppfört skolmuseum som invigdes 1992. Huset byggdes med gammal timringsteknik och interiören är delvis hämtat från nerlagda skolor runt om i kommunen.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda