Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Fruktlunden

Fruktlunden är ett litet parkområde i närheten av Kvarndammen som utvecklats av några privatpersoner i Vetlanda.

Arbetet med Fruktlunden började 1993 och har sedan fortsatt genom åren. Idag finns stiftelsen Vetlanda Fruktlunds Bevarande, som ska sörja för Fruktlundens fortlevnad.

Området har utvecklat en speciell karaktär med framför allt ett stort antal olika sorters fruktträd, men även små blomsterplanteringar av varierande slag som ger området en personlig och trädgårdsmässig prägel. I Fruktlunden får kreativiteten fritt spelrum och idéer förverkligas.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda