Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Galgaberget

Detta naturområde ligger i sydöstra Vetlanda. Området består till största delen av tallskog med inslag av gran.

I området ligger Galgaberget som användes som avrättningsplats fram till mitten av 1800-talet. Upp mot Galgaberget är skogen gammal och mossa breder ut sig på marken. Miljön är fin och lite mystisk.

I området ligger även en lekplats och en fotbollsplan. Längre in i tallskogen i öster ligger två dammar som är byggda för att rena vattnet i Vetlandabäcken innan den mynnar ut i Emån. Dammiljön är väldigt vacker och rofylld. Området lämpar sig både för promenader, lek och rekreation.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda