Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kvarndammsparken

I denna park stannar Vetlandabäcken upp och bildar Kvarndammen innan den letar sig vidare genom staden.

Växtligheten runt dammarna består till största del av spridda dungar av äldre tall, klibbal och björk. Här finns också flera mindre öppna gräsytor. Topografin är svagt kuperad med böljande kullar. Vattnet och pelarsalsskogen bidrar till att ge en rofylld känsla. I områdets sydöstra del finns ett gammalt koloniområde.

Området används flitigt för promenader, utflykter eller picknick. Varje år tänds en majbrasa norr om den lilla dammen och mycket folk samlas på platsen. Fisket i dammen är öppet för allmänheten och Njudungsfiskarna har sin klubbstuga och fiskeverksamhet vid Kvarndammen. Öster om dammen ligger ett café som har öppet ibland under sommaren.

Det var vid Kvarndammen som Vetlanda kyrkby växte fram. Under 1850-talet etablerade sig flera hantverkare på platsen. Den stora dammen tillkom troligen under 1840-talet och den lilla var från början ett grustag. På 60- och 70-talet hade simsällskapet aktiviteter vid dammen och folk badade och bastade här. Idag är bryggorna borttagna och bara betonggrunden återstår av hopptornet.

Fram till 70-talet fanns det även en camping på området. Vid Kvarndammens norra hörn har under lång tid ett originellt träd ståtat. Egentligen bestod trädet av en tall och en gran som vuxit samman och formats på ett mycket speciellt sätt. 2005 föll tyvärr granen, men den mäktiga tallen finns fortfarande kvar och är naturskyddad.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda