Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Oxbacken

Denna lilla park ligger lite öster om stadens centrum och består av en klippt gräsmatta och många träd av olika slag.

Namnet Oxbacken kommer sig av att området under en period användes som marknadsplats där det bland annat såldes oxar och kor.

Området är kuperat och här finns några fornlämningar som förmodligen är gamla gravkullar. Förr stod en runsten i utkanten av parken, men i samband med att en angränsande väg breddades flyttades stenen till Apoteksparken.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda