Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Skytteparken

I detta naturområde är större delen av skogen i den norra delen är bevuxen med tät lövskog där björk dominerar.

Marken är ganska sank med mycket sly. I västra delen av området ligger Tomaslundsskolans lekplats med stora öppna gräsytor och bollplaner. Söder därom ligger Skyttemossen som är en sumpskog bestående av främst björk och tall.

Detta område har höga biologiska värden med sin speciella natur. Under världskrigen bröt man torv på Skyttemossen, vilket man ser spår ifrån genom alla de djupa diken som finns kvar.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda