Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Tjustkulle

Tjustkulle naturområde ligger som en stor bergskulle vid Tjustkulle idrottsplats och Sapa Arena.

Toppen är 222 meter hög och marken består mestadels av skog, men också av mer eller mindre öppna ängsytor. Tall dominerar på stora ytor, men inslaget av lövskog är stort och kullens vegetation är artrik. I området finns det gott om små stigar för promenader och lekvänlig natur.

Flera olika föreningar i staden har här sin hemvist.  I söder ligger Vetlanda Scoutkårs stuga. Skolor och dagis gör ofta utflykter till området och kan då leka i skogen och åka pulka i den långa backen. Vid scoutgården i söder bedrivs Mulleverksamhet.

Marken tillhörde förr Vetlanda Gästgivaregård. 1922 flyttades två äldre byggnader till toppen och platsen användes som forngård. Man anordnade även fester, bedrev servering och hade en dansbana på kullen. Byggnaderna flyttades 1936 till den nyanlagda Forngården. Kullen fungerar idag som en bra utsiktsplats med sikt mot stadens centrum och Kvarndammen.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda