Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Uebelska parken

Området sträcker sig längs bäckstråket och består i norr av en mindre skog och i söder, på båda sidor om bäcken, av öppen klippt gräsmatta med spridda träd.

Bäckpromenaden som går igenom området är ett mycket populärt rekreations- och motionsstråk.

I områdets västra delar ligger ett källarvalv och en ruin som minne av det bryggeri som Carl Uebel drev under 1800-talet på platsen. Bryggeriet som kallades Uebelsborg har fått ge namn åt parken.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda