Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

von Liewens park

Parkområdet består både av ängsytor och klippta gräsytor och har sparsamt med högre vegetation.

I den östra delen ligger en liten lekplats och en pulkabacke. En fin stenmur sträcker sig längs tomtgränsen mot Bygdegården i väster där familjen von Liewen en gång bodde.

Familjen har med sin donation satt stark prägel på Bäckseda, därav parkens namn.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda