Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Torghandel

I Vetlanda är det torghandel på tisdagar och lördagar. Här säljs allt ifrån frukt och blommor till kläder och prydnadssaker.

Handel på Vetlanda torg.

I Vetlanda samlas knallar från hela södra Sverige på tisdagar och lördagar för att sälja allt mellan himmel och jord. Vill du också sälja dina saker på torget är du välkommen att kontakta torgföreståndaren. Du behöver inget tillstånd från polisen för nyttjande av offentlig plats på torgdagarna.

Årsplatser och tillfälliga torgplatser

Det finns ett antal årsplatser på torget, men de flesta platserna är tillfälliga och fördelas ut av torgföreståndaren på torgdagens morgon.

Årsplatserna faktureras halvårsvis, men de tillfälliga platserna tar torgföreståndaren betalt för kontant under torgdagen.

Frukt, bär och julgranar

Bärförsäljare betalar sin plats per månad eller per dag. Julgransförsäljare betalar per dag.

Den som kommer först på säsongen får välja plats och behåller den under hela försäljningsperioden. Torgföreståndaren har rätt att flytta om handlare vid behov. Även Bibliotekstorget kan vara aktuellt som handelsplats för säsongsvaror.

Taxor

Alla platser mäts i löpmeter. Varje löpmeter kostar 40 kronor tisdagar och lördagar.

En årsplats kostar 6 500 kronor. Möjlighet finns att hyra flera årsplatser.

Avgiften för att sälja julgranar är 360 kronor per dag. Då är varje saluplats 9 löpmeter.

För bärförsäljning gäller ett pris av 1 200 kronor per månad. För bärförsäljarna finns också möjlighet att betala per dag. Då gäller 40 kronor per löpmeter och dag.

Om försäljningen syftar till att samla in pengar till välgörenhet är torgplatsen avgiftsfri.

Kontakt

Daniel Rudberg

Daniel Rudberg

Parkering/Verksvaktm
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 36, 070-355 63 52
daniel.rudberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda