Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Parkering

I centrala Vetlanda finns ungefär 750 parkeringsplatser som är kommunalt ägda. Utöver dessa finns även cirka 250 platser som är privatägda. Alla kommunala parkeringsplatser är avgiftsfria, på de privatägda parkeringarna kan det förekomma avgift.

Var kan du parkera?

Gladan är vår stora centrumparkering, här får du stå 24 timmar. På Gladan finns även möjlighet att parkera bil med släp och det finns två laddplatser för dig som har el-bil. Vill du utföra snabba ärenden och komma nära en butik har vi många gatuparkeringar i centrum. Här är det ofta kortare tillåten parkeringstid. För parkeringskarta se länk nedan till vår parkeringsbroschyr eller vår karta.

P-skiva

Du parkerar gratis på alla kommunala parkeringsplatser. På våra mest centrala parkeringar behöver du en p-skiva. Så här använder du p-skivan:

  • Ställ fordonets ankomsttid vid pilen och avrunda till närmast följande hel eller halvtimme. Det är skyltningen på den aktuella platsen som bestämmer hur länge du får stå parkerad.
  • Om du ankommer före den tidsbegränsning som står på p-skylten, ställ in p-skivan på det klockslag tidsbegränsningen börjar.
  • Du får inte ändra fordonets ankomsttid på p-skivan under pågående parkering och du får endast använda en p-skiva per parkeringstillfälle.
  • Placera p-skivan innanför vindrutan, om möjligt på passargerarsidan, så att tidsangivelsen är väl synlig och läsbar utifrån.

Undantag från p-skiva

  • Du behöver inte p-skiva för motorcykel. Se till att du står i en parkeringsruta och inte blockerar vägen för någon annan.
  • Du behöver inte p-skiva om du har ett parkeringstillstånd för funktionshindrad.

Långtidsparkering

Gatuparkering gäller generellt 24 timmar om inte skyltar säger något annat. Behöver du stå parkerad längre finns en avgiftsfri långtidsparkering i hörnet Bangårdsgatan - Kullgatan. Där får du stå max sju dygn.

Parkeringsanmärkning

Vetlanda kommun tillämpar två taxor för parkeringsanmärkning - 200 eller 400 kronor. Vi övervakar parkeringarna med egen personal. Tycker du att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du skriftligen kontakta Polisen. Betala alltid in avgiften för att slippa betalningsanmärkning. Avgiften återbetalas i efterhand om parkeringsanmärkningen visar sig vara felaktig.

Om du har övriga synpunkter eller frågor om parkering skriv gärna ner vad du tycker på Synpunkt Vetlanda.

Cykelparkering

Vid Biblioteksgatan och Resecentrum finns större cykelparkeringar. Vid Stortorget och Resecentrum finns det allmänna cykelpumpar.

Kontakt

Björn Wiberg

Björn Wiberg

Projekteringschef
TK Gata och Parkavdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 17, 072-704 73 17
bjorn.wiberg@vetlanda.se

Daniel Rudberg

Daniel Rudberg

Parkering/Verksvaktm
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 36, 070-355 63 52
daniel.rudberg@vetlanda.se

Kennert Isaksson

 

Telefon: 070-376 30 72

Senast uppdaterad 2017-05-18

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda