Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Planer och utveckling

Att planera hur mark och vatten ska användas är kommunens ansvar. Det handlar om att förändra, förnya eller bevara.

När man planerar ett samhälle berör det inte bara nybyggnation. Det kan också handla om att bevara gamla miljöer eller planera större markområden för framtiden.

Arbetet innebär att man tar hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen. Inför varje planerad förändring finns möjlighet för alla att säga sin åsikt.

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-19

Synpunkt Vetlanda