Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Detaljplaner

I en detaljplanen får du en samlad bild av markanvändningen och av hur kommunen tänker sig att miljön ska förändras eller bevaras.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Vetlanda kommun och tycka till om dem.

Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. I varje detaljplan hittar du uppgifter om hur du lämnar dina synpunkter. Vetlanda kommuns detaljplaner hittar du här på hemsidan. Du kan också se dem på planavdelningen (ingång från stadshuset) eller på Vetlanda bibliotek.

Samråd och granskning

Under samråd och granskning har sakägare, kommunala nämnder och styrelser, länsstyrelsen med flera, möjlighet att komma med synpunkter. Syftet är att kunna påverka planens innehåll och utformning till det bättre.

Kontakt

Mohamad Al-Hindi

Mohamad Al-Hindi

Fysisk planerare
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 73, 072-566 00 39
mohamad.al-hindi@vetlanda.se

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Planarkitekt
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 55, 070-629 71 55
martin.karlsson@vetlanda.se

Hanna Levin

Hanna Levin

Fysisk planerare
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 06, 072-141 92 17
hanna.levin@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda