Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Planer som vunnit laga kraft

Här hittar du planer som vunnit laga kraft, det vill säga inte längre kan överklagas.

En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Detaljplan för Broby 4:80 och Broby 4:143

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 8 juni 2017.

Detaljplanen, upprättad den 2 mars 2017, antogs av kommunstyrelsen den 3 maj 2017, § 72.

Länsstyrelsen har den 24 maj 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 7 juni 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för del av Östanå 3:1, Snickarvägens förlängning

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 maj 2017.

Detaljplanen, upprättad den 11 januari 2017, antogs av kommunstyrelsen den 19 april 2017, § 38.

Länsstyrelsen har den 2 maj 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 17 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:1 m.fl. fastigheter

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 3 maj 2017.

Detaljplanen, upprättad den 18 oktober 2016, antogs av kommunstyrelsen den 5 april 2017, § 53.

Länsstyrelsen har den 28 april 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 2 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för Lättebo 1:114 m.fl. fastigheter

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 3 maj 2017.

Detaljplanen, upprättad den 2016-10-18, reviderad 2017-03-14 antogs av kommunstyrelsen den 05 april 2017, § 52.

Länsstyrelsen har den 19 april 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 2 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Ändring av detaljplan för Ändring av stadsplan för kvarter Brogärde

Ändring av detaljplan har vunnit laga kraft den 2 maj 2017.

Ändring av detaljplanen, upprättad den 30 januari 2017, antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 april 2017, § 54

Länsstyrelsen har den 19 april 2017 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 1 maj 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för Stocken 11 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 mars 2017.

Detaljplanen, upprättad den 15 december 2016, antogs av kommunstyrelsen den 8 februari 2017, § 21.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 9 mars 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för Felsteget 1 och 6

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 23 februari 2017.

Detaljplanen, upprättad den 11 oktober 2016, antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2017, § 7.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 22 februari 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för Kolmilan 1 m.fl., Vetlanda

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 december 2016.

Detaljplanen, upprättad den 9 september 2016 och reviderad 11 oktober 2016, antogs av kommunstyrelsen den 2 november 2016, § 145.

Länsstyrelsen har den 30 november 2016 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 6 december 2016. Några överklaganden har inte kommit in.

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 25 november 2016.

Detaljplanen, upprättad den 14 juli 2016, reviderad 21 september 2016, antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2016, § 102.

Länsstyrelsen har den 9 november 2016 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 24 november 2016. Några överklaganden har inte kommit in.

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-09

Synpunkt Vetlanda