Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Fördjupad översiktsplan

Vetlanda - från nu till 2040.

Kommunen behöver arbeta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. Planen ska bland annat ange var vi ska bygga nya bostadsområden, vilken bebyggelse vi ska vara rädda om, var nya handelsområden och industrier ska finnas och vilka områden som ska utvecklas för rekreation och grönska.

Vilka utmaningar står Vetlanda tätort inför? Åt vilket håll ska Vetlanda fortsätta växa? Vilka guldkorn i ditt Vetlanda tycker du att vi ska ta vara på? Detta är frågor som den fördjupade översiktsplanen ska ge svar på.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Översiktsplanering är ett viktigt instrument för att styra den långsiktiga utvecklingen i kommunen. Kommunen ansvarar för mark- och vattenanvändningen i kommunen, det handlar till exempel om var nya bostadsområden och framtida industriområden ska planeras, liksom lokalisering av ytterligare handelsetableringar.

Tidplan

Den fördjupade översiktsplanen kommer ut på samråd i till sommaren 2017. Följ arbetet om fördjupad översiktsplan på Facebooklänk till annan webbplats!

Andra aktörer

Hur en kommun eller en specifik ort ska utvecklas ska ske i samråd med både allmänheten och sakägare. Andra viktiga aktörer som också är med och formar framtidens Vetlanda är Trafikverket och Region Jönköpings län – Trafikverket genom sin planering av nya vägar och järnvägar och regionen i form av ansvarig för bland annat kollektivtrafiken.

Hur kan du påverka?

Processen för översiktsplaneringen ger medborgarna möjlighet till insyn i arbetet och möjlighet att påverka planen genom att lämna synpunkter och idéer under hela planprocessen.

Redan innan planprocessen startar är vi intresserade av vad du tänker i de här frågorna. Välkommen att kontakta oss! Använd gärna formuläret här nedan. Du kan vara anonym, men vill du ha svar från oss måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Kontakt

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Planarkitekt
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 55, 070-629 71 55
martin.karlsson@vetlanda.se

Eva Adolfsson

Fysisk planerare
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 77, 072-142 30 21
eva.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-09

Synpunkt Vetlanda