Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Grönstrukturplan

Vackra parker, djupa skogar, ljusa hagar, blommande ängar och porlande vatten ger oss positiva intryck där vi bor, arbetar eller reser, men närnaturen betyder mycket mer än vad vi tror!

Stadens grönområden har många funktioner. Den kan ge staden identitet och karaktär, ge plats för rekreation och lek, rena dagvatten, fungera hälsofrämjande, locka till sig nya invånare och turister samt ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Funktionerna kan sammanfattas i ekologiska, kulturella, sociala och ekonomiska värden. Det är viktigt att ge kunskap om stadens gröna kvaliteter för att höja dess attraktionsvärde och skapa en positiv bild av Vetlanda kommun. Detta gäller förstås för alla kommunens delar - inte bara Vetlanda centrum.

Kontakt

Annika Lundwall

Annika Lundwall

Landskapsarkitekt
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-975 99, 070-309 67 71
annika.lundwall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda