Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Det är kommunens ansvar att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Planarkitekt
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 55, 070-629 71 55
martin.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda