Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vindkraft

Vindkraft ska förse kommunen med miljövänlig energi och så långt som möjligt uppfattas som ett naturligt inslag i harmoni med landskapet.

I kommunens vindbruksplan pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen ska bland annat göra att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkraftsexploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Vetlanda kommuns vindbruksplan är en del av översiktsplanen.

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
TK Central ledning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda