Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Cykla

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Här beskriver vi de vanligaste reglerna för cyklister. 

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. Om du däremot leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för övrig trafiken.

Väjningsplikt

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelöverfart

På vissa ställen finns så kallade cykelöverfarter. Dessa är markerade med vita kvadrater i vägbanan. Här måste du som cyklist vara försiktig och bara korsa vägen om det kan ske utan fara. När du kommer in på en väg från en cykelbana har du dessutom väjningsplikt.

Övergångsställe

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. Cyklar du över ett övergångsställe har du alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Gågata eller gångfartsområde

När du cyklar på en gågata som till exempel Bibliotekstorget är högsta hastighet gångfart och du har väjningsplikt mot gående. På gågatan får du samsas med fotgängare om utrymmet. Detta innebär att du inte har företrädesrätt i förhållande till gångtrafikanterna. Var beredd på att en gående plötsligt kan dyka upp framför din cykel.

Att svänga åt vänster

Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.

Cykla på cykelbanan

På cykelbanorna gäller samma regler som på övriga vägar. Du cyklar till höger och kör om andra cyklister till vänster. I vissa fall är gång- och cykelbanan uppdelad i en gångbanedel och en cykelbanedel som oftast är utmärkta med symboler. För allas trevnad – cykla alltid på cykelbanan och undvik att cykla på trottoarerna.

Pumpa din cykel

Kommunen har cykelpumpar på två ställen i Vetlanda centralort, på Stortorget och vid resecentrum.

Kontakt

Anders Eklind

Anders Eklind

Projekteringsingenjör
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 14, 070-649 73 14
anders.eklind@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda